Chuyên kinh doanh các sản phẩm

Lưỡi thép, thép gai, lưới rào B40, kẽm gai, dây mạ ... Chuyên sử dụng làm lưới hàng rào, chuồng trại trong chăn nuôi, làm vách ngăn và đặc biệt được sử dụng làm lưới thép trần nhà xưởng.

LƯỚI RỌ ĐÁ BỌC NHỰA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dây ô lưới
(lõi/bọc nhựa)
Ø2.0/Ø3.0 Ø2.2/Ø3.3 Ø2.4/Ø3.4 Ø2.7/Ø3.8
Khối lượng (không biên) 1.12 1.40 1.55 1.85

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ô lưới/
Dây biên
Ø2,5/3,0 Ø2,2/3,2 Ø2,4/3,4 Ø2,7/3,7 Ø3,0/4,0
K.lượng/m2
(Ô 10x12)
1,15 1,25 1,4 1,6 2,0
K.lượng/m2
(Ô 8 x10)
1,3 1,5 1,7 2,0 2,2