Ba Nhật Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Ba Nhật

kinh doanh các sản phẩm lưới rào B40, kẽm gai, dây mạ…

Ngoài các sản phẩm sản xuất, chúng tôi còn là nhà Đại Lý chính thức chuyên phân phối các sản phẩm của Nhà máy lưới thép Bình Tây.

Chi tiết

Dây thép mạ kẽm

Kích cỡ từ ¤ 0.5mm - ¤ 6mm mạ cứng, mạ mềm

Lưới B40 Dây thép gai

Đủ mọi kích cỡ

Các loại lưới mắt cáo

Kích cỡ ô to, ô nhỏ đủ các chủng loại

Kéo rút thép

Từ ¤ 10, ¤ 8, 6¤ … đủ mọi kích cỡ